اخبار اجتماعی » کنگره بین‌المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در مشهد آغاز شد