اخبار اجتماعی » مسئولان فقط در روز جهانی معلولان به فکر آنها هستند